İdea Yayınevi 2024


Noesis Felsefe Atölyesi ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinin (CKM) desteği ile düzenlenen ve Aziz Yardımlı tarafından yönetilecek olan "Estetik, Etik ve Felsefe" başlıklı atölye çalışmasının 2023-2024 dönemi için etkinlik günleri.

2023 EKİM — 5, 12, 19, 26


2023 KASIM — 2, 9, 16, 23, 30
2023 ARALIK — 7, 14, 21, 28
2024 OCAK — 4, 11, 18, 25
2024 ŞUBAT — 1, 8, 15, 22, 29
2024 MART — 7, 14, 21, 28
2024 NİSAN — 4, 11, 18, 25
2024 MAYIS — 2, 9, 16, 23, 30

ETKİNLİK BETİMLEMESİ


Bu etkinlikte insanın estetik, etik ve entellektüel gelişimi kavramlar temelinde irdelenecektir. Estetik gelişimin ereği Tinin gerçekliğini duyusal İdea olarak, Güzellik olarak ayrımsamasıdır. Etik gelişimin ereği moral gelişim yoluyla Tinin özgürlüğünü idealiteden realiteye yükseltmesi, Etik Yaşamın küresel edimselleşmesidir. Entellektüel gelişimin ereği Usun evrende kendini bulması, tüm doğal ve tinsel evreni kavramsal olarak saydamlaştırması, öznel İdeanın nesnel İdea ile eşitliğidir. Tarih insanın oluşudur.

 
Estetik, Etik, Felsefe — 2023-24, CKM
    İdea Yayınevi online kitap satış sayfası İdea Yayınevi Kitapları
Google Play
   
 

Google Play — İdea Yayınevi Kitapları (pdf)

 


 

   • Alkibiades ve Coriolanus / Plutark
   • Alman İdealizmi / Copleston, Frederick
   • Analitik Felsefe: Bir Yanılsamanın Tarihi / Preston, Aaron
   • Analitik Felsefenin Öyküsü / Bletzki, Matar
   • Anlığın Yönetimi İçin Kurallar / Descartes, René
   • Arı Usun Eleştirisi / Kant, Immanuel
   • Arı Usun Eleştirisi / Kritik der reinen Vernunft    (Türkçe-Almanca) / Kant, Immanuel
   • Arı Usun Eleştirisi (SEÇMELER) / Kant, Immanuel
   • Aristoteles / Copleston, Frederick
   • Aydınlanma / Copleston, Frederick
   • Berkeley • Hume / Copleston, Frederick
   • Bilimin Yapısı — Bilimsel Araştırma Mantığında Problemler / Nagel, Ernest
   • Bir Yanılsamanın Geleceği • Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları / Freud, Sigmund
   • Bir Yanılsamanın Geleceği / Freud, Sigmund
   • Descartes / Copleston, Frederick
   • Doğa Felsefesi — 1 Mekanik / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri (SEÇMELER) / Newton, Isaac
   • Erken Yunan Felsefesi / Burnet, John
   • Eros ve Uygarlık / Marcuse, Herbert
   • Estetiğe Giriş / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Eşeysellik Kuramı Üzerine Üç Deneme / Freud, Sigmund
   • Eşitsizliğin Kökeni / Rousseau, Jean-Jacques
   • Felsefe Tarihi / Sahakian, William
   • Felsefi Propedeutik / Philosophischen Propädeutik    (Türkçe-Almanca) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Goethe / Kaufmann, Walter
   • Hegel Üzerine Yorumlar — 1 / Kaufmann, Avineri, Taylor
   • Hegel / Copleston, Frederick
   • Helenistik Felsefe / Copleston, Frederick
   • Hobbes • Locke / Copleston, Frederick
   • İlk Felsefe (“Metafizik”) / Aristoteles
   • İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme / A Treatise of Human Nature (Türkçe-İngilizce) / Hume, David
   • İnsanı Anlamak — I: Goethe • Kant • Hegel / Kaufmann, Walter
   • İnsanı Anlamak — II: Nietzsche • Heidegger / Kaufmann, Walter
   • İskender’in Seferleri / Arrian
   • Kant / Copleston, Frederick
   • Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene / Koyré, Alexander
   • Kılgısal Usun Eleştirisi / Kritik der praktischen Vernunft (Türkçe-Almanca) / Kant, Immanuel
   • Leibniz / Copleston, Frederick
   • Likurgus ve Numa Pompilius / Plutark
   • Mantık Bilimi (BÜYÜK MANTIK) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Mantık Bilimi (KÜÇÜK MANTIK) / Wissenscahft der Logik (Enzyklopädie 1) (Türkçe-Almanca) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Meditasyonlar / Descartes, René
   • Metapsikoloji / Freud, Sigmund
   • Metapsikoloji — I / Freud, Sigmund
   • Metapsikoloji — II / Freud, Sigmund
   • Metapsikoloji — III / Freud, Sigmund
   • Metapsikoloji — IV / Freud, Sigmund
   • Militesu Okulu / Burnet, John
   • Modern Alman Felsefesi / Bubner, Rüdirger
   • Monadoloji / Leibniz, Gottfried Wilhelm
   • Orta Çağların Tini / Artz, Frederick B.
   • Ön-Sokratikler ve Sokrates / Copleston, Frederick
   • Özdek ve Devim / Matter and Motion (Türkçe-İngilizce) / Maxwell, James Clerk
   • Özdek ve Devim / Maxwell, James Clerk
   • Özel Görelilik Kuramı / Bohm, David
   • Özel ve Genel Görelilik Kuramı / Einstein, Albert
   • Parmenides / Platon
   • Perikles ve Fabius Maximus / Plutark
   • Platon / Copleston, Frederick
   • Principia (SEÇMELER) / Newton, Isaac
   • Prolegomena (Bilim olarak ortaya çıkabilecek her gelecek Metafizik için) / Prolegomena (zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft) (Türkçe-Almanca)    (Türkçe-Almanca) / Kant, Immanuel
   • Reformasyon Avrupası 1517-1559 / Elton, G.R.
   • Sanatlar ve Bilimler • Politik Ekonomi / Rousseau, Jean-Jacques
   • Sartre / Copleston, Frederick
   • Soğuk Savaş Bilim Felsefesini Nasıl Dönüştürdü? / Reisch, George A.
   • Solon ve Poplikola / Plutark
   • Söylem / Descartes, René
   • Söylem • İnceleme • Monadoloji / Descartes • Spinoza • Leibniz
   • Söylem/Discours • Kurallar/Regulae • Meditasyonlar/Meditationes / Descartes, René
   • Spinoza / Copleston, Frederick
   • Tanrının Varoluşunun Tanıtları Üzerine Dersler / Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes (Türkçe-Almanca) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tarih Felsefesi / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tarih Felsefesi — 1 Giriş / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tarih Felsefesi — 2 Doğu Dünyası / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tarih Felsefesi — 3 Yunan ve Roma Dünyası / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tarih Felsefesi — 4 Germanik Dünya / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tek-Boyutlu İnsan / Marcuse, Herbert
   • Themistokles ve Camillus / Plutark
   • Theseus ve Romulus / Plutark
   • Tinin Görüngübilimi / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tinin Görüngübilimi / Phänomenologie des Geistes    (Türkçe-Almanca) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Tinin Görüngübilimi (SEÇMELER) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Toplumsal Sözleşme / Rousseau, Jean-Jacques
   • Toplumsal Sözleşme / Du contrat social    (Türkçe-Fransızca) / Rousseau, Jean-Jacques
   • Töre Metafiziği Için Temellendirme / Grundlegung zur Metaphysik der Sitten    (Türkçe-Almanca) / Kant, Immanuel
   • Törebilim / Ethica (Türkçe-Latince) / Spinoza
   • Törebilim — 1 / Spinoza
   • Törebilim — 2 / Spinoza
   • Törebilim — 3 / Spinoza
   • Tüze Felsefesi / Philosophie des Rechts    (Türkçe-Almanca) / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
   • Us ve Devrim / Marcuse, Herbert
   • Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları / Freud, Sigmund
   • Uzay, Zaman, Özdek — I (Türkçe-İngilizce) / Maxwell, Einstein, Faraday, Schrödinger, Born
   • Yargı Yetisinin Eleştirisi / Kritik der Urteilskraft (Türkçe-Almanca) / Kant, Immanuel
   • Yaşamlar — I (Theseus ve Romulus • Likurgus ve Numa • Solon ve Poplicola) / Plutark

 

 

  Tüm Yayınlar (Kitap ve E-kitap)
  Alan Sokal: Postmodern Komedyenler Üzerine
  Hegel'in Tüze Felsefesi ve Küreselleşme
  Hölderlin: Çocukken (Şiir)
  Mevlana: Sonlu ve Sonsuz (Şiir)
  Aziz Yardımlı İle Röportaj (FelsefeYazın Dergisi)
  Modernlik
  Picasso: Çirkinin Sanatı
  Saltık Müzik
  Uluğ Bey
   
  Alıntılar Anasayfa
  Tinin Görüngübilimi, Önsöz Çözümlemesi
  Ekşi "Sözlük" Fenomeni:
Felsefi kritiğin yokluğunda, bu eksikliği giderme işi lumpen entellektüele düşer.
   Felsefe ve Lumpenler / Meriç Mete
   
  Küreselleşme İdeası
  Küreselleşme (Anasayfa)
   
  Viyana Çevresi ve Mantıksal Pozitivizm
  Mantık Bilimi Anasayfa / Aziz Yardımlı
  Etkinlikler
  Adlar
  Modern Tin
  English Mainpage
  Sigmund Freud / Metapsikoloji
   
  Plutark / Ariadne
  Plutark / Alkibiades
  Plutark / Amfissa Kadınları
   
  American Hegelians and Education
  James Clerk Maxwell
  Modernlik
  Osmanlı İmparatorluğunun Batılı Karakteri
   Aziz Yardımlı
   
   
  Ön-Sokratikler
  İyonya: Batı Tininin Öncülü
  Zenon
   
  Heidegger uğruna yalancılık
   
SİTE İÇİ ARAMA       
     
  Tüm yayınlar
Online kitap satışı
 
 
     
           
 
     
     
 
 


Site Haritası | Tüm Yayınlar | azizyardimli.com
© İdea Yayınevi 2024 | idea.yayinevi@gmail.com