İdea Yayınevi / Ruhçözümleme
site haritası
Freud’un Metapsikolojik Metinleri İçin
Çözümlemeler


Aziz Yardımlı
 
METAPSİKOLOJİ ÜZERİNE ÇÖZÜMLEMELER (*.doc)
      1) Ruhsal Olayların İki İlkesi Üzerine Formülasyonlar (1911b)
      2) Ruhçözümlemede Bilinçaltı Üzerine Bir Not (1912g)
      3) Narsissizm Üzerine (1914c)
      4) İçgüdüler ve Yazgıları (1915c)
      5) Baskı (1915d)
      6) Bilinçaltı (1915e)
      7) Düşler Kuramına Metapsikolojik Bir Ek (1917d [1915])
      8) Yas ve Melankoli (1917e)
      9) Haz İlkesinin Ötesi (1920g)
      10) Ego ve İd (1923b)
      11) Mazoşizmin Ekonomik Sorunu (1924c)
      12) ‘Gizemli Bloknot' Üzerine Bir Not (1925a)
      13) Yadsıma (1925h)

FREUD'UN KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEMELERİ ÜZERİNE ÇÖZÜMLEMELER (*.doc)
      Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları (1930)
      Bir Yanılsamanın Geleceği (1927c)
 

Eros, Modernlik ve
Ruhçözümleme
Aziz Yardımlı
Tüm ruh-çözümleme uygulayımında en önemli olan sorun hastanın — bu durumda modernliğin kendisinin — özgür çağrışıma ve ussal iletişime açık olup olmadığıdır. Eğer nihilist yorum haklıysa, eğer modern toplum postmodern duruma, şizofrenik bir duruma bozulmuşsa, ussal iletişimden başka bir yöntemi olmayan ruhçözümleme geçersizdir.
 
 

Noesis Felsefe Atölyesi
Metapsikoloji Ses Kayıtları
Aziz Yardımlı

Pino Daeni, Düş Görme
      NOESİS FELSEFE ATÖLYESİ / METAPSİKOLOJİ SES KAYITLARI
      2009 02 11 / RUHSAL OLAYLARIN İKİ İLKESİ.MP3
      2009 02 18 / BASKI ÜZERİNE.MP3
      2009 03 04 / İÇGÜDÜLER VE YAZGILARI.MP3
      2009 03 11 / HAZ VE ACI.MP3
      2009 03 11 / NARSİSSİZM.MP3
      2009 03 18 / METAPSİKOLOJE - TOPARLAMA.MP3
      2009 04 01 / BİLİNÇALTI ÜZERİNE 1.MP3
      2009 04 08 / BİLİNÇALTI ÜZERİNE 2.MP3
      2009 04 15 / METAPSİKOLOJİ - KAVRAMLAR.MP3
      2009 04 22 / DÜŞLER KURAMI ÜZERİNE METAPSİKOLOJİK BİR EK.MP3
      2009 05 14 / YAS VE MELANKOLİ 1.MP3
      2009 05 13 / YAS VE MELANKOLİ 2.MP3
      2009 05 06 / YAS VE MELANKOLİ 3.MP3
      2009 05 06 / YAS VE MELANKOLİ 4.MP3
      2009 05 20 / HAZ İLKESİNİN ÖTESİNDE 1.MP3
      2009 05 20 / HAZ İLKESİNİN ÖTESİNDE 2.MP3
      2009 05 27 / HAZ İLKESİNİN ÖTESİNDE 1.MP3
      2009 05 20 / HAZ İLKESİNİN ÖTESİNDE 2.MP3
      2009 06 03 / İD VE EGO 0.MP3
      2009 06 10 / İD VE EGO 1.MP3
      2009 06 10 / İD VE EGO 2.MP3
      2009 05 17 / İD VE EGO 3.MP3
 

Ruhçözümleme Üzerine Gereç
MAKALELER
A Counterblast in the War on Freud: The Shrink is in, Lear
A century of psychoanalysis: critical retrospect and prospect, Adolf Grünbaum
The Freud Files, Von Hoffman

Freud, Jung and Psychoanalysis
Books of The Times; A Failure for Freud, and Its Lesson
SİTELER
Freud Museum in London
Library of Congres Sigmund Freud: Conflict & Culture
YAŞAMÖYKÜSÜ
Freud’un Yaşamöyküsü
SÖZLÜK
*.PDF FORMATINDA 1-20. SAYFALAR

 
İdea Yayınevi / 2014