İdea Yayınevi / Kavramlar
site haritası 
online alış-veriş 
 
 
Kavramlar Anasayfa
İnsanbilimsel Kavramlar
 
Mülkiyet, Kapitalizm, Özgürlük, Etik, Aydın, Halk, İdeoloji, Yurttaş, Demokrasi, Despotizm, Güç, Gelişme, Yurttaş Toplumu ...


 
İdeoloji tek bir ilkeye yoğunlaşmış despotik İstencin dünyayı Zor ve Şiddet yoluyla değiştirme programıdır. İdeolojinin Yurttaş Toplumunda yeri yoktur, çünkü özgür Yurttaşın kurtarılma gereksinimi yoktur. İdeoloji istenci ve Duyuncu tanımamasında ancak dünyanın despotik bilinç alanlarında bir Güç olabilirdi. Nazizm Germanik İstenci ırk idealizmine yabanıllaştırdı. Bolşevizm İstencin kendisini reddeden bir İstenç, bir kölelik İstenciydi. Nazizm doğal İstencin, özsel olarak bir dürtünün anlatımıydı. Bolşevizm küçük bir terör Partisinin bütün bir nüfusun İstencine ve Duyuncuna karşı sürekli savaşımıydı. Birinciyi yenmek için bütün bir dünyanın erdemini seferber etmek gerekti. İkincisi bir Tinin kendi ile çelişkisi idi, ve kendi içinde çökerek kendini yoketti.


DİZİN 
Ahlak ve Duyunç   Anamal (Kapital)   Anamalcılık (Kapitalizm)  Bilim, Pozitivizm, Mitoloji  Boşinanç ve Assimilasyon  Demokrasi  Despotizm  Din, Bilim, Felsefe  Doğa Durumu  Doğal Bilinç  Etik (Törebilim)  Gelişme  Güç (Erk)  Halk  İdeoloji  İnsan Doğası   Köylülük   Mülkiyet   Özgürlük  Tarih Kavramı  Tarihsel Materyalizm  Tarihsel Materyalizmin Temel İlkeleri  Ulus ve Ulusalcılık  Yararcılık  Yurttaş  Yurttaş Toplumu  Yurttaş Toplumu ve Aydın 
 
Doğabilimsel Kavramlar
Doğa Felsefesi ve Bilim Felsefesii
Nedensellik (Doğabilim)
Uzay, Zaman, Özdek

 

 
 
 
İdea Yayınevi / 2014