İdea Yayınevi / Tinin Görüngübilimi
site haritası   
 

TİNİN GÖRÜNGÜBİLİMİ

İçindekiler/Inhalt
Tinin Görüngübilimi İçin Hegel'in Kendi Duyurusu (Selbstanzeige)
Tinin Görüngübilimi Üzerine Hegel
Tinin Görüngübilimi'nin Türkçe İkinci Yayımına Önsöz / Aziz Yardımlı

YÖNTEM YAZILARI

Diyalektik Yöntem? / Aziz Yardımlı
Kurgul Yöntem / Aziz Yardımlı

ÇÖZÜMLEMELER

Önsöz
Giriş
Duyu-Pekinliği
Algı

HEGEL ÜZERİNE YORUMLAR

Yorumlar 1
1. Fransa’da Hegel
2. Genç (ya da Sol) Hegelciler
3. Marxist Hegelcilik
4. Hegel ve Anglo-Amerikan Felsefesi
Yorumlar 2
1. Georg Lukacs ‘‘History & Class Consciousness’’
III: The Standpoint of the Proletariat
2. Benedetto Croce ‘‘What is Living and What is Dead of the Philosophy of Hegel’’
I. The Dialectic or Synthesis of Opposites
Yorumlar 3
1. Karl Marx ve Felsefe
2. Karl Marx’a Göre Feuerbach’ın Büyük Başarıları
3. Hegel’de Devlet vb. Tinsel Kendiliklerdir
4. Karl Marx’ın ‘Diyalektik’ Yöntemi

SÖZLÜK

Tinin Görüngübilimi'ndeki
Tüm Almanca Sözcükler İçin Türkçe Karşılıklar

SES KAYITLARI

Noesis Felsefe Atölyesi / CKM 2007
Uluslararası Hegel Kongresi / 2007

KONGRELER

Hegel Kongresi 2007
Tinin Görüngübilimi, 200. Yıl
6-7 Ekim 2007,
Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul

Istanbul International Hegel Congress 2007
200th anniversary of
Hegel’s Phänomenologie des Geistes
October 6-7 2007
Caddebostan Cultural Center – Istanbul

OKUMALAR

Aziz Yardımlı
Diyalektik Yöntem?

Walter Kaufmann / 1959
The Hegel Myth and Its Method

Jon Stewart / 1996
The Hegel Myths and Legends

TİNİN GÖRÜNGÜBİLİMİ / METİNLER

Önsöz
SİTELER

Hegel.Net / Kai Froeb
Hegel Society of America
WEB SAYFALARI

Friedrich Hölderlin: Letters to G.W.F. Hegel
Aziz Yardımlı / İdea Yayınevi / 2014