BASIN BİLDİRİSİ _
KONGRE PROGRAMI _
 
 

İstanbul
Uluslararası Hegel Kongresi - I


 

Tinin Görüngübilimi’nin Yayımının 200’üncü Yıldönümü
6-7 Ekim 2007
Caddebostan Kültür Merkezi – İstanbul
 
   
 
 

Hegel’in Tinin Görüngübilimi (Phänomenologie des Geistes) başlıklı yapıtının yayımlanışının 200’üncü yıldönümünü kutlama amacıyla Felsefeciler Derneği ve İdea Yayınevi tarafından düzenlenen Hegel Kongresi Caddebostan Kültür Merkezinde 6-7 Ekim günleri yer alacaktır. Etkinlik ücretsizdir ve ilgilenen herkese açıktır.

Phänomenologie des Geistes insanlık durumunu sözcüğün en gerçek anlamıyla bütünlüğü içinde çözümlemesinde bugün de bir eşiti olmayan felsefi bir çalışmadır. Bu çalışmada bütün bir insanlık olarak kültürümüzün, uygarlığımızın ve tarihimizin gerçek anlamı mantıksal zorunlukları içinde birbirini izleyen bilinç biçimlerinin bir gelişim süreci olarak betimlenir. En sonunda, Kavramın gerçek Varlık olduğu, böylece insan Usunun gerçekten var olanı bilebildiği ve bu zeminde insanın bilişsel, etik ve estetik en yüksek varoluş biçimine yetenekli ve yetkin olduğu gösterilir. Hegel bu çalışmayı bütün bir özsel insan bilgisinin dizgesel sunuluşu olan Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’ne bir giriş olarak kullanır.

 
 
 
Düzenleme Komitesi:

Metin Becermen
Önay Sözer
Aziz Yardımlı
Güçlü Ateşoğlu
Doğan Göçmen (Almanya)
 
 

 Caddebostan Kültür Merkezi, Caddebostan – ıstanbul.

Düzenleme
http://www.felsefecilerdernegi.org
http://www.ideayayınevi.com

Sponsorluk
Kadıköy Belediyesi
NOESIS Felsefe Atölyesi (İstanbul)G. W. F. Hegel, Tinin Görüngübilimi
Çeviren: Aziz Yardımlı (1986; 2019)

Tinin Görüngübilimi
için Çözümlemeler
 
Konuşmacılar

Andreas Arndt (Freie Universität Berlin) l ÖZET
Güçlü Ateşoğlu (Muğla Üniversitesi) l ÖZET
Tülin Bumin (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul) l ÖZET
Elif Çırakman (ODTÜ, Ankara) l ÖZET
Kurtuluş Dinçer (Hacettepe Üniversitesi, Ankara) l ÖZET
Doğan Göçmen (Londra Üniversitesi) l ÖZET
Richard Gunn (Edinburgh Üniversitesi) l ÖZET
Levent Kavas (University of Gazimagusa, Kıbrıs) l ÖZET
Reinhard Jellen (Gazeteci; Münih) l ÖZET
Nilgün Toker Kılınç (Ege Üniversitesi)
Evrim Kutlu (Köln Üniversitesi, Almanya) l ÖZET
Barış Parkan (ODTÜ) l ÖZET
Zeynep Savaşçın (Galatasaray Üniversitesi, ıstanbul) l ÖZET
Önay Sözer (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul) l ÖZET
Alper Türken (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul) l ÖZET
Çetin Türkyılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Ankara) l ÖZET
Aziz Yardımlı (İdea Yayınevi, İstanbul) l ÖZET

Kongre Oturum Başlıkları

1) Bilgi: Kurgul ve Fenomenal; Yöntem, Dizge;
2) Tanınma ve Başkası;
3) “Tinin Görüngübilimi,” Tarih, Marxizm;
4) Politik Bilinç ve Kültür;
5) “Tinin Görüngübilimi” ve “Mantık Bilimi”;
6) Anımsama ve Kavramın Diyalektiği.

 
Sesler

1) Bilgi: Kurgul ve Fenomenal; Yöntem, Dizge
Andreas ARNDT / Önay SÖZER / Aziz YARDIMLI

2) Tanınma ve Başkası
Richard GUNN / Evrim KUTLU

3) “Tinin Görüngübilimi,” Tarih, Marxizm
Reinhard JELLEN / Doğan GÖÇMEN

4) Politik Bilinç ve Kültür
Barış PARKAN / Zeynep SAVAŞÇIN

5) “Tinin Görüngübilimi” ve “Mantık Bilimi”
Kurtuluş DİNÇER / Alper TÜRKEN / Güçlü ATEŞOĞLU

6) Anımsama ve Kavramın Diyalektiği
Elif ÇIRAKMAN / Levent KAVAS / Çetin TÜRKYILMAZ

Metinler

1) Bilgi: Kurgul ve Fenomenal; Yöntem, Dizge
Andreas ARNDT / Önay SÖZER / Aziz YARDIMLI

2) Tanınma ve Başkası
Richard GUNN / Evrim KUTLU

3) “Tinin Görüngübilimi,” Tarih, Marxizm
Reinhard JELLEN / Güçlü ATEşOğLU / Doğan GÖÇMEN

4) Politik Bilinç ve Kültür
Barış PARKAN / Zeynep SAVAŞÇIN

5) “Tinin Görüngübilimi” ve “Mantık Bilimi”
Kurtuluş DıNÇER / Alper TÜRKEN / Güçlü ATEŞOĞLU

6) Anımsama ve Kavramın Diyalektiği
Elif ÇIRAKMAN / Levent KAVAS / Çetin TÜRKYILMAZ

 
 

Yazışmalar:
Metin Becermen (metinbecermen@yahoo.com), Aziz Yardımlı (aziz@ideayayınevi.com), Güçlü Ateşoğlu (gatesoglu@yahoo.com),
Önay Sözer (sozerona@boun.edu.tr), Doğan Göçmen (dogangoecmen@aol.com).

 
 
 

Haberler

Gazete Kadıköy
Eğitimciyiz
Junge Welt (Begriffene Geschichte – Siteden)
Radyo Medcezir
Beyaz Haber
Pen Türkiye Merkezi
Indigo / Uluslararası Hegel Kongresi Nasıl Yapılmalıydı?
Kadıköy Belediyesi

 

 

Previous

BASIN BİLDİRİSİ (2007 İdea Yayınevi) KONGRE PROGRAMI Previous