İdea Yayınevi /Tinin Görüngübilimi
 
Tinin Görüngübilimi, İçindekiler/Inhalt
 
İçindekiler/Inhalt  
ÖNSÖZ: Bilimsel Bilgi Üzerine 21

Gerçeğin öğesi Kavramdır ve gerçek şekli bilimsel dizgedir (§ 5). Tinin şimdiki konumu (§ 7). İlke tamamlanış değildir; biçimciliğe karşı (§ 12). Saltık Öznedir; ve bunun anlamı (§ 18). Bilginin öğesi (§ 26). Bilincin bu öğeye yükselişi Tinin Görüngübilimi’dir (§ 27). Tasarımların ve izlenimlerin düşüncelere (§ 31) ve bunların Kavramlara (§ 39) dönüşümü. Tinin Görüngübilimi ne ölçüde olumsuzdur, ya da yanlış onda nasıl kapsanmıştır? (§ 38). Tarihsel ve matematiksel gerçeklikler (§ 41). Felsefi gerçekliğin doğası ve yöntemi (§ 47), şemalaştırıcı biçimciliğe karşı (§ 50). Felsefi çalışmanın gerekleri (§ 58). ‘Uslamlamacı’ düşüncenin olumsuz tutumu (§ 53), olumlu tutumu ve öznesi (§ 59). Sağlam sağduyu olarak (§ 67) ve dahilik olarak (§ 70) doğal felsefecilik. Vargı, yazarın kamu ile ilişkisi (§ 71).
Vorrede
GİRİŞ
Einleitung
A. BİLİNÇ
I. Duyusal pekinlik ya da ‘Bu’ ve ‘Sanma’
II. Algı ya da Şey ve Aldanma
III. Kuvvet ve Anlak, Görüngü ve duyulurüstü Dünya

B. ÖZBİLİNÇ
IV. Öz-pekinliğin gerçekliği
A. Özbilincin bağımsızlık ve bağımlılığı; Efendilik ve Kölelik
B. Özbilincin özgürlüğü: Stoacılık, Kuşkuculuk, ve Mutsuz Bilinç

A. Bewußtsein
I. Die sinnliche Gewißheit; oder das Diese und das Meinen
II. Die Wahrnehmung; oder das Ding, und die Täuschung
III. Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt

B. Selbstbewußtsein
IV. Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst 
A. Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft 
B. Freiheit des Selbstbewußtseins; Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche Bewußtsein 

C
(AA) US

V. Usun pekinliği ve gerçekliği

A. Gözlemci us
a. Doğanın gözlemi
Genel betimleme. Notlar. Yasalar. Örgenselin gözlemi: Örgenselin örgensel-olmayan ile ilişkisi, Erekbilim. İç ve Dış. İç: Arı kıpılarının yasaları; duyarlık, irkilirlik ve üreme; İç ve Dışı. İç ve şekil olarak Dış. İç ve Dış olarak Dışın kendisi, ya da örgensel-olmayanda ortaya çıkan örgensel İdea. Bu bakış açısından örgensel: Cins, tür ve bireyselliği.
b. Arılığı ve dış edimsellik ile ilişkisi içindeki özbilincin gözlemi; mantıksal ve ruhbilimsel yasalar
c. Özbilincin kendi dolaysız edimselliği ile ilişkisinin gözlemi; 
Yüzanlambilim ve Kafatasıbilimi

B. Ussal özbilincin kendi kendisi yoluyla edimselleşmesi
a. Haz ve zorunluk
b. Yürek yasası ve büyüklenme çılgınlığı
c. Erdem ve dünyanın gidişi

C. Kendini kendinde ve kendi için olgusal bilen bireysellik
a. Tinsel hayvanlar ülkesi ve aldanma ya da ‘asıl sorun’
b. Yasa koyucu us
c. Yasa sınayıcı us

C
(AA) VERNUNFT

V. Gewißheit und Wahrheit der Vernunft

A. Beobachtende Vernunft
a. Beobachtung der Natur
b. Die Beobachtung des Selbstbewußtseins in seiner Reinheit und seiner Beziehung auf äußre Wirklichkeit; logische und psychologische Gesetze
c. Beobachtung der Beziehung des Selbstbewußtseins auf seine unmittelbare Wirklichkeit; Physiognomik und Schädellehre

B. Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst
a. Die Lust und die Notwendigkeit
b. Das Gesetz des Herzens und der Wahnsinn des Eigendünkels
c. Die Tugend und der Weltlauf

C. Die Individualität, welche sich an und für sich selbst reell ist
a. Das geistige Tierreich und der Betrug, oder die Sache selbst
b. Die gesetzgebende Vernunft
c. Gesetzprüfende Vernunft

C. (BB) TİN

VI. Tin
A. Gerçek tin. Törellik
a. Törel dünya. İnsansal ve tanrısal yasa, erkek ve kadın
b. Törel eylem. İnsansal ve tanrısal bilgi, suç ve yazgı
c. Tüze durumu

B. Kendine Yabancılaşmış Tin. Kültür
I. Kendine yabancılaşmış Tinin dünyası
a. Ekin ve kendi edimsellik alanı
b. İnanç ve arı İçgörü
II. Aydınlanma
a. Aydınlanmanın Boşinanç ile savaşımı
b. Aydınlanmanın gerçeği
III. Saltık Özgürlük ve Terör

C. Kendi kendisinden pekin Tin. Ahlak
a. Ahlaksal dünya görüşü
b. Kaypaklık
c. Duyunç, Güzel Ruh, kötülük ve bağışlanması

C. (BB) Der GeIst

VI. Der Geist
A. Der wahre Geist, die Sittlichkeit
a. Die sittliche Welt, das menschliche und göttliche Gesetz, der Mann und das Weib
b. Die sittliche Handlung, das menschliche und göttliche Wissen, die Schuld und das Schicksal
c. Rechtszustand

B. Der sich entfremdete Geist; die Bildung
I. Die Welt des sich entfremdeten Geistes
a. Die Bildung und ihr Reich der Wirklichkeit
b. Der Glauben und die reine Einsicht
II. Die Aufklärung
a. Der Kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben
b. Die Wahrheit der Aufklärung

III. Die absolute Freiheit und der Schrecken
C. Der seiner selbst gewisse Geist. Die Moralität
a. Die moralische Weltanschauung
b. Die Verstellung
c. Das Gewissen, die schöne Seele, das Böse und seine Verzeihung

C. (CC) DİN

VII. Din

A. Doğal din

a. Işıktanrı
b. Bitki ve hayvan
c. Usta

B. Sanat dini

a. Soyut sanat yapıtı
b. Dirimli sanat yapıtı
c. Tinsel sanat yapıtı

C. Bildirilmiş Din

(CC) DIE RELIGION

VII. Die Religion

A. Natürliche Religion

a. Das Lichtwesen
b. Die Pflanze und das Tier
c. Der Werkmeister

B. Die Kunst-Religion

a. Das abstrakte Kunstwerk
b. Das lebendige Kunstwerk
c. Das geistige Kunstwerk

C. Die offenbare Religion

C. (DD) SALTIK BİLGİ

VIII. Saltık bilgi

(DD) Das absolute Wissen

VIII. Das absolute Wissen

İdea Yayınevi 2014 / iletisim@ideayayinevi.com