İdea Yayınevi / Fenomenler
 
 
Fenomenler Anasayfa


Türkiye 2007: Devlet Ussal Yasa İstencidir

Türkiye 2009: Despotizme Karşı Despotizm


Türkiye 2013: Özgürlük Her Yere! (Gezi Parkı Eylemleri

Ukrayna: "EuroMaidan/AvrupaMeydanı" Eylemleri


Brecht'e Karşı Montagsdemonstrationen


Hero: Çin Kültürü ve Şiddet


Sovyet Savaş Suçları

Ekşi Sözlük Olayı: Despotik Moronizm

Ekşi "Sözlük"te yalanlar, yanlışlar, hakaretler ve ağıza alınamayacak sövgüler ve eşit ölçüde değerli övgüler ile süslenen "içerik" özgürlük kavramından habersiz dil yobazları tarafından üretilir. Bu alt-kültür bu ülkenin çözmesi gereken başlıca problem olan politik despotizmin parçasıdır.

Nazi Almanyası:

i
Yargı Gücünün Führer'e Bağlılık Andı


The Nazi Olympics Berlin 1936 — Historical Film Footage (External Link)

SCHILLER

BEETHOVEN

Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.

Avrupa Birliği olanaklıdır çünkü Avrupa ulusları kültürel bir türeşliğe doğru ilerlemekte, Hak, Ahlak ve Törellik alanlarında türdeşleşmektedir. Avrupa Tini Avrupalıların hak eşitliği, duyunç özgürlüğü ve demokratik politik istenç birliğidir.

İdea Yayınevi 2014 / iletisim@ideayayinevi.com