İdea Yayınevi / Küreselleşme
site haritası  
 
Ukrainian Singer Ruslana to Putin: "Don't Touch Ukraine"
I am the Ukranian, the native of Kiev
Ukrayna: Despotizmden Demokrasiye / Aziz Yardımlı
Ukrainian Singer Ruslana to Putin:
"Don't Touch Ukraine"
"For me [it is] very, very important to speak right now with President Putin, even from here.
And my first message to him, President Putin, there are a lot of people like me, strong enough to keep peace, to protect Ukraine, our country, to fight for independence, for freedom, for democracy. Don't touch Ukraine, Pesident Putin. Don't give us a lot of pain, a lot of people [were] killed. I stayed on Maidan for three months. And now, in my opinion, I think, it was plan of you, President Putin. A lot of people [were] killed, a lot of pain, violence, aggression, please stop, stop army, stop military process, stop. We are ready for peace dialogue. That's it."
"The words Putin's propaganda utilizes are fascism, Nazism, extremism. By doing this he basically provokes those currents that do not exist to emerge. So he provokes and gives a new life to bad, dangerous ideologies and trends that can lead the world to a new war."
The Voice of Ukraine: Ruslana Lyzhychko (CNN)
Russian Roulette: The Invasion of Ukraine (Dispatch Three) (VICE News)
I am a Ukranian, the native of Kiev
"I am a Ukrainian, the native of Kiev. And now I'm on "Maidan (= Meydan)," on the essential part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets.There is only one reason. We want to be free from the dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves, who are ready to shoot, to beat, to injure the people just for saving their money, just for saving their houses, just to save their power. I want these people who are here, who have dignity, who are brave, I want them to live a normal life. We are a civilized people. But our governments are barbarian.
We want our courts not to be corrupted. We want to be free. I know that maybe tomorrow we'll have no phones, no internet connection, and we will be alone here and maybe policemen will murder us, one after another, when it will be dark here. That's why I ask you now to help us. We have this freedom inside our hearts. We have freedom in our minds. And now I ask you [to help] to build this freedom in our country. You can help us only by telling this story to your friends, only by sharing this video. Please so share it with your friends, speak to your family, speak to your governments and show that you support us. (She is a 25 years old Kiev citizen, married.)
(CNN Video )
 
Ukrayna: Despotizmden Demokrasiye
Aziz Yardımlı

21 Kasım 2013'te Ukrayna hükümetinin Avrupa Birliği ile anlaşmalar yapmaktan vazgeçerek Rusya ile daha yakın ekonomik ilişkilere yönelme konusunda karar almasına tepki olarak Avrupa Birliği ile daha yakın bütünleşme isteyen bir dizi toplumsal eylem başladı. Özgürlüğü ilk kez tanımaya başlayan ve Avrupa'nın parçası olmayı isteyen bir halkın gösterilerine karşı Başkan Yanukoviç'in yanıtı bir despottan bekleneceği gibi şiddet oldu. Şubat 2014'te Ukrayna Parlamentosu tarafından görevden alındı. Bekleneceği gibi bu kararı da tanımayarak kendini Başkan olarak görmeyi sürdürdü. Rusya'nın onayını ve desteğini aldı.


Avrupa-Meydanda modern İstenç.

Protesto eylemlerine karşı Yanukoviç'in uyguladığı şiddet eylemlerinde halktan ve güvenlik kuvvetlerinden ölenlerin sayısı 100'ün üzerinde ve yaralıların sayısı 2000'e yakındı. Avrupa-Meydan protesto eylemleri nüfusun yaklaşık olarak yarısı tarafından desteklendi. Daha uygar Kiev'de ve Batı Ukrayna'da oran %75 düzeyinde idi.

Ukraynalıların Başkan olarak seçtikleri ve ülkenin yönetimini teslim ettikleri Yanukoviç 1967'de on yedi yaşında hırsızlık ve saldırı suçundan ötürü üç yıl hapis cezasına çarptırılmış, 1970'te ikinci bir kez daha işlediği saldırı suçundan ötürü iki yıl daha hapis yatmıştı. Bunları "gençlik hataları" olarak gören Yanukoviç 2005'te bir kez daha bu "hataları" ile ilgili belgeler üzerinde sahtecilik yapmakla suçlandı. Aşağı yukarı bütün bir meslek yaşamı ve 12 milyar dolar kadar olduğu tahmin edilen serveti yasa-dışı kirli işler üzerine kurulan Yanukoviç hakkında sonunda 24 Şubat 2014'te tutuklama kararı çıkarıldı. Siviller üzerinde kitle kıyımı suçlaması ile mahkemeye verildi, ve Ukrayna'nın en çok arananlar listesine alındı. Putin'in duygudaş despotik istencinde, Rusya bütün yaşamı bir hırsızlık, yolsuzluk, yasasızlık, hilekarlık ve şiddet süreci olan suçlunun savunusunu üstlendi ve kendisi yeni suçlar işlemeye istekli ve hazır olduğunu gösterdi.

Ukrayna Avrupa ve Asya, Batı ve Doğu arasında kalan kültürlerin yazgısını paylaşır: Batı tarafından bölünmüştür. Özgürlüğün risklerini göze alan Avrupa despotik dinginliği, yoksulluğu, sessizliği içinde varlığı yokluğu ile bir olan Ukrayna'yı bölmüş, ona Özgürlük bilincini bulaştırmış, ve ülke despotizmden kurtulma, demokrasinin onur ve değerine yükselme çabası içine girmiştir.

 
8 Aralık 2013, Kiev. 500.000.  
Timeline of the Euromaidan  

Halkların Özgürlük bilincinden tam yoksunluğu durumunda monarşi olanaklı biricik politik biçimdir. Ön-modern dönemin kul ve köylü uyruklarından oluşan kentlileşmemiş nüfuslarının politik istençleri yoktur. Boyun eğdiklerinin bile bilincinde değildirler. Salt yiyip içmekten oluşan kültürsüz yaşamlarının barış ve dinginliği uğruna yönetilme, kendi istençleri olmayan bir yasa-egemenliği altında olma gereksinimindedirler. Öte yandan Modern Dünya özgürlük dünyasıdır ve özgürleşme, kendi istencinin bilincini kazanma süreci politik olarak demokrasinin doğuş sürecidir. Yurttaş Toplumu Devleti kendi İstenci olarak belirlemeyi ister. Özgür insanın bir despotun keyfi istenci altında olması haksız, olanaksız ve gereksizdir. Kendi yasası ile kendi kendisini yönetmeyi ister. Onur ve gönenç, öz-saygı ve engelsiz gelişim ister, özgürce çalışır, sınırsızca üretir, sınırsızca tüketir, ve yaşamının sorumluluğu kendisindedir. Nüfusun özgürlük ve uygarlık bilincini kavrayan kesiminin nüfusun geri kalan gelenekçi, tutucu, despotik kesiminin eğitmine yardımcı olma süreci herşeyden önce yurttaşlık eylemlerinde despotizme özgü şiddetin bütünüyle reddedilmesini öngerektirir. Özgürlük, uygarlık, insanlık şiddet yoluyla verilmez ama ancak yok edilir. Despotizmin doğal dili kabalık, zorbalık, şiddet dili olsa da, despot da kendinde homo sapienstir, kendi geriliğini ayrımsama, kendinden utanma, bundan böyle gereksiz olduğunu anlama yeteneğindedir. Modern özgür insanın doğuşu dereceli olarak ilerleyen ve uzun görünen bir süreçtir.

Modern Rus tarihi kendi içinde ve kendi dışında Özgürlüğü, Demokrasiyi, Barışı ezmenin tarihidir. Özellikle Sovyet Rusya'nın dehşet verici kısa tarihinde yaşananlar sınıfsız toplum, gönenç, ilerleme, kardeşlik, barış üzerine söylenen herşeyin tam tersidir: Diktatörlük olduğunu bile gizlemeyen sözde bir Devlet altında açlıktan kitle ölümleri, insan haklarının tam çiğnenmesi, "sömürü" sözcüğünü bile suçsuz gösteren "çalışma" kampları, emperyalizmin en saçma biçimi, bütün bir dünya için nükleer yokolma gözdağı. "Ruslar hiçbir zaman gerçekten uygarlaşmayacaklardır, çünkü çok erken uygarlaşmışlardır," diyordu Rousseau (Toplumsal Sözleşme, II, 8). Gerçekten de Çarlık, Bolşevikler ve son olarak en büyük başarı ile Putin tarafından temsil edilen karma despotizm türü tümü de başlıca II. Peter'in erken uygarlaştırdığı Rusya'nın karakterine anlatım verir. Yasa egemenliğini değil ama insanın egemenliğini, gerçekte sık sık tiranın zulmünü temsil ederler. Böyle bir "devlet"te bütün bir nüfus korku ve utanç içinde, bir tür politik Picasso realitesi içinde yaşar. Ve gene de Rousseau yanılıyordu. Rusya sonsuza dek barbar kalmayacaktır çünkü kalamaz. Aslında bütün Asya gülünç ve acı verici, insanlığın bütününü utandırıcı ve küçük düşürücü rejimlerden, sorumluluğunu kendilerinden başka hiç kimsenin taşımadığı o despotik kültürlerinden kurtulacaktır. Çünkü insan ussaldır.

SCHILLER

BEETHOVEN

Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.

Avrupa Birliği olanaklıdır çünkü Avrupa ulusları kültürel bir türeşliğe doğru ilerlemekte, Hak, Ahlak ve Törellik alanlarında türdeşleşmektedir. Avrupa Tini Avrupalıların hak eşitliği, duyunç özgürlüğü ve demokratik politik istenç birliğidir.

Dünya-Tininin gerçek birliği için gereken tek şey Özgürlük bilincidir.

Ukrayna: 45 milyon; %78 Ukraynalı; başkent Kiev; dil: Ukraynaca; %75 dindar, çoğunluk Ortodoks Hıristiyan.
"Ukraine's health ministry says 75 people have been killed since violence erupted in Kiev on 18 February."
Aziz Yardımlı / İdea Yayınevi / 2014