İdea Yayınevi / Postmodernizm
site haritası
 
Postmodernizm / Anasayfa

 Aziz Yardımlı / Postmodern Sorunlar: 'Büyük Anlatı' Anlatısı
Heidegger
Derrida
Foucault
Paul De Man
Sartre

 Aziz Yardımlı / Postmodern Sorunlar: Kültürel Çoğulculuk

 Faulconer, James, E. /  Yapısızlaştırma ya da Yapısökümü, ya da Yapıbozumu
  Jackson, F.L. / Postmodernizm ve Felsefi Geleneğin Yeniden Kazanılması

Alan Sokal
 Sınırları Aşmak: Quantum Yerçekiminin Dönüştürücü Bir Hermeneutiğine Doğru
 Bir Fizikçinin Kültürel İncelemeler İle Deneyleri
 Alan Sokal İle Bir Yazışma, Aziz Yardımlı

 

İdea Yayınevi / 2014