İdea Yayınevi / İdea Klasik Set
tüm yayınlar  
 
 

İdea Klasik Set
Kitaplar üzerine ayrıntılar yayınlar sayfasında bulunuyor.

 
 
 
     
         
 
YAZAR KİTAP ISSN SAYFA
Burnet Miletus Okulu 2146-3514 104
Descartes Söylem 2146-1244 112
Descartes Kurallar 2146-1295 128
Descartes Meditasyonlar 2146-121X 128
Freud METAPSİKOLOJİ 1 2146-1260 136
Freud METAPSİKOLOJİ 2 2146-1317 112
Freud METAPSİKOLOJİ 3 2146-1198 120
Freud METAPSİKOLOJİ 4 2146-2941 120
Freud Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları 2146-3492 136
Freud  Bir Yanılsamanın Geleceği 2146-3484 96
Hegel Tinin Görüngübilimi / Önsöz 2146-1279 112
Hegel Tarih Felsefesi 1 - Giriş 2146-118X 128
Hegel Tarih Felsefesi 2 - Çin; Hindistan 2146-3018 136
Hegel Tarih Felsefesi 3 - Yunan ve Roma Dünyaları 2146-3565 144
Hegel Tarih Felsefesi 4 Germanik Tin 2146-3530 136
Hegel Doğa Felsefesi - 1 - Mekanik 2146-3433 116
Hegel Estetiğe Giriş 2146-3506 144
Kant Arı Usun Eleştirisi (Aşkınsal Estetik) 2146-1236 112
Kaufmann Goethe 1306-5203 96
Leibniz  Monadoloji (Fransızca-Türkçe) 2146-3425 112
Maxwell Özdek ve Devim 2146-3549 144
Newton Principia 2146-3476 144
Platon Parmenides 2146-3441 92
Plutark Theseus - Romulus 2146-1252 112
Plutark Likurgus / Numa 2146-1309 112
Plutark Solon / Poplikola 2146-1201 104
Plutark Themistokles - Camillus 2146-295X 112
Plutark Perikles / Fabius 2146-345X 120
Plutark Alkibiades / Coriolanus 2146-3468 128
Rousseau Toplumsal Sözleşme 1309-1287 160
Rousseau Eşitsizliğin Kökeni Üzerine Söylem 2146-1228 128
Rousseau Bilimler ve Sanatlar / Ekonomi Politik 2146-3026 112
Spinoza Törebilim 1 (I - II) 2146-2933 120
Spinoza Törebilim 2 (III) 2146-3557 104
Spinoza Törebilim 3 (IV-V) 2146-3522 128

 
İDEA KLASİK SET — 290 TL

35 KİTAP
 
 
 
İdea Yayınevi / 2021