İdea Yayınevi / Okumalar
site haritası  
 
OKUMALAR ANASAYFA

 

Aziz Yardımlı
Diyalektik Yöntem?
Kurgul Yöntem

American Hegelians and Education

Faulconer, James, E. /  Yapısızlaştırma ya da Yapısökümü, ya da Yapıbozumu

Jackson, F.L. / Postmodernizm ve Felsefi Geleneğin Yeniden Kazanılması

John Locke / İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme
Kitap I. Bölüm I. DOĞUŞTAN KURGUL İLKELER YOKTUR (T-İ)
Kitap II. Bölüm I GENEL OLARAK DÜŞÜNCELER VE KÖKENLERİ (T-İ)

Lee, Harper / Sevgi

More, G.E. / Felsefenin Kimi Ana Problemleri

Platon / Devlet, Seçmeler

Popper, Karl / Sanılar ve Çürütmeler. Bölüm 1 / Conjectures and Refutations /
Chapter 1 (T-İ)

Ryn, Claes G. / Evrensellik ve Tarih: Normatif Olarak Somut

Alan Sokal
Sınırları Aşmak: Quantum Yerçekiminin Dönüştürücü Bir Hermeneutiğine Doğru
Bir Fizikçinin Kültürel İncelemeler İle Deneyleri
Alan Sokal İle Bir Yazışma, Aziz Yardımlı

Stoekl, Allan / Alacakaranlık Sırasında: “Son”daki Kojéve

Ludwig Wittgenstein
Tractatus logico-philosophicus / Mantıksal-Felsefi İnceleme (§§ 1-2)
Felsefi Araştırmalar / Philosophischen Forschungen / (§§ 65-77)
İdea Yayınevi / 2014