İdea Yayınevi / Tüze Felsefesi
site haritası
 

Saltık ve Göreli
Saltık Olan Göreli Olandır.
Göreli olan ilişkili olandır, ve ilişkili olmak sınırlanmak, olumsuzlanmak, belirlenmektir. Öte yandan Saltık olmak koşulsuz, ilişkisiz, böylece belirlenimsiz olmaktır.

Ama açıktır ki, ilişkisizliğin kendisi bir olumsuzlama ve böylece bir ilişki, bir göreliliktir.

Saltık, analitik düşüncenin sandığı gibi, göreliliği dışlayan bir kavram değildir. Saltık olmak soyut olmaktır. Ama soyutlamanın kendisi somutluğu kıpı olarak kapsar, çünkü ondan başlar ve onu olumsuzlar.

Saltık 'kavramının' bu belirlenimi karşısında Saltığın 'kişisel' olduğunu düşünmek doğal bilincin tasarımsal düzlemine düşmektir. Bu bir 'yorum'dur ve yorumlayan bilincin kendisine ait bir kurgudur. Saltık bir 'Kişi' değildir demenin ve felsefeyi böyle kurgulara karşı savunmanın bir anlamı ve gereği yoktur, ve bu tür düzeltmeleri bu bilinçlerin kendilerine bırakmak gerekir.

Kavram Bir iken, Tasarım Çoktur
Toplumsal kavramlar üzerine sonu gelmez bir kişisel görüşler dizisi, baş döndürücü bir hermeneutik görelilik, göz alıcı bir postmodern türlülük vardır —, ve akademik, ideolojik, kültürel sayısız bireysel görüş her biri kendini nesnel realitenin kuramı olarak ileri sürer. Bunun açık ve yalın anlamı insanlığın kendi realitesinin, kendi dünyasının bilinçsizi olduğudur. Bilgide türlülük bilgisizliktir.

Bilgide türlülük, görelilik, yorumlamacılık bilgisizliktir. Niçin?
İnsan usunda bilgisizlikten yana bir eğilim, bir kuşkuculuk tutkusu, bir bilmeme itkisi tümü de Realitenin kendisinin Us olduğu, Realitenin kötü olduğuna göre usun da kötü olması gerektiği sayıltısı üzerine türetilen andırım (tümevarım) tasımlarıdır.

Kuşkucu çıkarsama şöyledir: Realite usdışıdır. Us Realitedir (onun eşlemidir). Öyleyse Us usdışıdır.

Aziz Yardımlı / İdea Yayınevi 2014